Med eleverna på Västerbottens Museum

För att teama ihop våra medielever så planerade vi för några veckor sedan in en programdag på Västerbottens Museum till idag. 
Dagen inleddes med att vi blev introducerade för museets verksamhet. Vi fick bland annat veta lite om Västerbottens Museums ansvarsområden, att de ska täcka hela Västerbottens läns kulturhistoria och att målgruppen är "alla".
Efter presentationen så blev våra elever indelade i grupper och tilldelade ett uppdrag de skulle utföra under dagen på museet.  

En fin skyltdocka från 1920-talet om jag får gissa. Den stod i utställningen om textil- och modehistoria. 
 
I textilutställningen har man chans att prova och känna på en del material.
 
Fashinoabla klippdockor. 
 
Även en del ännu äldre plagg fanns utställda. 
 
Ett favoritfoto av västerbottensfotografen och livsskildraren Sune Jonsson täcker en hel vägg inne i museet.
 
De aktuella utställningskatalogerna. 
 
Två nya dokumenära fotouställningar som skildrar människor í Syrien och på flykt öppnar söndag den 27/9. 
 
Elevernas uppdrag under dagen var att på ett lekfullt sätt komma på ett utkast till en kampanjidé för museet så dem kunde man hitta utspridda över hela museet. 
 
 
Här kommer så alla gruppers affischförslag med smarta slogans. De gjorde även reklamfilm och lite andra saker. Jag kompletterar med namn när jag får möjlighet: